фон

Biz Içün

"Qırım Jünior – mektep çağına yetmegen ve mektepte oquğan balaçıqlar içün qırımtatar tilinde kompyuter oyunlarıdır. Bu oyunlar balaçıqlarğa kompyuter yanında vaqıtnı keçirmeknen bir arada, oyun esnasında ögrenmege de imkân bereler. Bu leyha Qırım, Ukraina ve Kanadada yaşağan qırımtatarlar taqımı tarafından işletilip çıqarılğan. Saytnı Emil Ümerov ve onıñ Tito.Site kompaniyası işlep çıqardı. Oyunlarnı mütehassıs programmistler degil de, qırımtatar tiliniñ saqlanuvı meselesine lâqayd olmağan ğayretli faaliyetkârlar tüşünip azırladılar. Saytnıñ adı Qırım sözünden ve "yaş nesil" manasına kelgen Junior (Jünior) ingliz sözünden ibarettir. Böyleliknen, saytnı meydanğa ketirgen insanlar çeşit memleketlerden olğan bütün qırımtatar balaçıqlarını bir oyun meydançığında toplama ğayesini kerçekleştirmege istediler. Oyunlar qırımtatar tilini ögrengen büyük insanlar içün de faydalı olur".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Къырым Джюниор – мектеп чагъына етмеген ве мектепте окъугъан балачыкълар ичюн къырымтатар тилинде компьютер оюнларыдыр. Бу оюнлар балачыкъларгъа компьютер янында вакъытны кечирмекнен бир арада, оюн эснасында огренмеге де имкян берелер. Бу лейха Къырым, Украина ве Канадада яшагъан къырымтатарлар такъымы тарафындан ишлетилип чыкъарылгъан. Сайтны Эмиль Умеров ве онынъ Tito.Site компаниясы ишлеп чыкъарды. Оюнларны мутехассыс программистлер дегиль де, къырымтатар тилининъ сакъланувы меселесине лякъайд олмагъан гъайретли фаалиеткярлар тюшюнип азырладылар. Сайтнынъ ады Къырым сёзюнден ве «яш несиль» манасына кельген Junior (Джюниор) инглиз сёзюнден ибареттир. Бойлеликнен, сайтны мейдангъа кетирген инсанлар чешит мемлекетлерден олгъан бутюн къырымтатар балачыкъларыны бир оюн мейданчыгъында топлама гъаесини керчеклештирмеге истедилер. Оюнлар къырымтатар тилини огренген буюк инсанлар ичюн де файдалы олур».

Qırım Junior ile oynañız ve ögreniñiz!

Saytta soñki yañartuvlar

Saytımızdaki soñki yañartuvlarğa yazılıñız ve bütün yañılıqlardan haberdar oluñız.

Yardım